Hašogi drma prinčev presto

MBS je prigrabio ogromnu moć, u njega su uložene mnoge nade SAD i Izraela, ali slučaj nestalog novinara budi nade njegovih rivala