Genocid kao ideologija

Bizarna opsednutost Bošnjaka genocidom, prepoznavanje svega i svačega kao genocida, potpuno neshvatljivo širenje značenja tog pojma bez bilo kakvog kriterijuma i ograničenja, sasvim sigurno su stariji od tragičnih događaja iz 1995. godine

F. Rodić: Lešinari humanitarnog prava

Nije Fond za humanitarno pravo jedini koji i dalje pokušava da pogibiju Boška i Admire pripiše „zlim“ Srbima. To rade i brojni „objektivni“ i „nezavisni“ mediji