Čemu nacionalna humanistika danas?

Predavanje identiteta sa kolena na koleno je ugroženo činjenicom da nam je obrazovanje sistematski denacionalizovano, a da se u našim medijima nalaze vlasničke strukture čiji geopolitički interesi su suprotni našim interesima