Kraj epohe nafte?

Iako je taj trenutak pada cena ispod nule predstavljao dramatičan izuzetak, on bi mogao da označi početak nove ere. Nastupaju fundamentalne promene naftnog tržišta koje neće biti privremene

Šta je oborilo cene nafte?

Nedavno je cena nafte na Njujorškoj berzi pala ispod nule, što se dogodilo prvi put u istoriji. Šta je prethodilo strmoglavom padu cena energenata na svetskom tržištu?

Kraj petrodolara?

Negativna cena teksaške nafte ništa ne znači sama po sebi, ali je pokazatelj da su procesi rušenja dolarskog sistema sve vidljiviji. Sečin može da otvori šampanjac