Visoka umetnost neutralnosti

U drugoj četvrtini veka Srbija stoji pred istorijskim odlukom. Svet se nalazi pred novom podelom: na jednoj strani stoje NATO i njegova četiri partnera u Aziji. Na drugoj je praktično kompletan ostatak čovečanstva

Ruski recept NATO-a na Dalekom istoku

Po istoj metodologiji kako je od Rusije napravio neprijatelja, NATO sada isto radi i sa Kinom. Posledice ovog drugog čina, koji se izgleda priprema i tiče se relacija NATO-Kina, mogu biti daleko dramatičnije od ovoga što vidimo u Ukrajini

Prijateljska okupacija

Kad postoje okupatori, postoje i kolaboranti. Ko su naši kolaboranti? Da li su to, recimo, stranke i pojedinci koji se zalažu za priznanje secesije okupirane teritorije? Da li je saradnja s njima legitimna?

Vreme za novi pristup?

Drugačijim pristupom kosovskom problemu bi u srpskim rukama ostalo više – nakon čega bi i pregovaračka pozicija bila bolja. Rizici jesu veliki, ali se pokazalo da i ovako nisu ništa manji na dugi rok

Hoće li Srbin opet u vojnike?

Svaka zemlja prilagođava rešenja svojim odbrambenim potrebama, ali, reklo bi se, i raspoloženju javnosti. Najmasovnije služenje vojnog roka u Evropi ima Finska, gde 80% mladih ide u vojsku, a 20% u civilnu službu

Entropijska politizacija SANU (2)

Kada SANU postane sluga svakog domaćeg političkog i kolonijalnog gospodara i neko ko treba da nepopularnim odlukama pruži „naučno” pokriće – ona tada postaje sredstvo porobljavanja, a ne emancipacije srpskog naroda

Zašto je neutralnost važna

Kampanja koja je počela jeste prilika da politički akteri jasno iznesu stav o konceptu neutralnosti. Iako je usvojen 2007. godine, ovaj koncept je do danas ostao nerazrađen u tehničkom, teorijskom i strateškom vidu