Kosovsko trčanje pred rudu

Prihvatanjem koncepta pregovora o Kosovu mi smo „istrčali pred rudu“, jer stepen eskalacije na koju je Zapad spreman prema Srbiji nije dovoljan za ovako drastičan ustupak