N. Rujević: Smrzavanjem protiv Putina

„Nepodnošljiva je lakoća sa kojom se traži da se Nemačka odrekne polovine uvoznog gasa i uglja, te trećine nafte. Još nepodnošljivije je što se kao izvesno uzima da postoji direktna veza između naših toplih stanova i patnje Ukrajinaca“