Buđenje starih demona

Da li će se vašingtonsko čvorište održati? Da li i dalje raspolaže resursima dovoljnim da se nosi i upravlja sa toliko događaja koji sistem izlažu krajnjoj prenapregnutosti?

Putin: Ko seje vetar, požnjeće oluju

„Stojimo na istorijskoj prekretnici. Predstoji verovatno najopasnija, najnepredvidivija i istovremeno najvažnija decenija od kraja Drugog svetskog rata”, kaže Putin