Rekvijem za američki san

Baš kao i SAD, i Rim se svojevremeno povukao sa Bliskog istoka u trenutku imperijalnog uzmicanja, kad je carstvo već bilo na kolenima