Računari i obrazovanje

Jedna od osnovnih operacija koju računari mogu da izvedu je kopiranje fajla. Kada je knjiga postala fajl, ova promena je ugrozila poslovne modele industrije knjiga

Čija su naša deca

Ako je država nekada mobilisala svoje građane, korporacija se danas zadovoljava da ih kolektivno pretvori u idiote, odnosno u robove koji su ravnodušni prema svemu osim prema sopstvenoj karijeri

Škola u magli

Očigledno je da je epidemija izuzetno uticala na sistem obrazovanja i da je on neplanirano došao u red prioriteta za društveni dogovor o daljem funkcionisanju

I pevanje himne na časovima odbrane

Učenici četvrtih razreda srednjih škola na četiri časa odeljenskog starešine naučiće osnovne stvari o vojsci a moći će i da posete kasarne