M. Đurković: Slovo o drvenom jeziku

Kako se i zašto celokupna nauka ideologizovala i zašto pomodnu budalaštinu o „rodu” osim na političkim naukama nalazimo čak i na Biološkom fakultetu?

Rusija napušta Bolonjski sistem u obrazovanju

Ministar obrazovanja Valerij Faljkov saopštio je da je budućnost u sopstvenom jedinstvenom sistemu obrazovanja u čijoj osnovi moraju biti interesi nacionalne ekonomije i maksimalne mogućnosti za svakog studenta

S. Antonić: Brkate komesarke ponovo jašu

„Ova kasta i njena ideologija očigledno da imaju za cilj da proizvedu stalni građanski rat između žena i muškaraca, gde ćemo se neprestano prebrojavati i podozrivo gledati”

Računari i obrazovanje

Jedna od osnovnih operacija koju računari mogu da izvedu je kopiranje fajla. Kada je knjiga postala fajl, ova promena je ugrozila poslovne modele industrije knjiga

Čija su naša deca

Ako je država nekada mobilisala svoje građane, korporacija se danas zadovoljava da ih kolektivno pretvori u idiote, odnosno u robove koji su ravnodušni prema svemu osim prema sopstvenoj karijeri

Škola u magli

Očigledno je da je epidemija izuzetno uticala na sistem obrazovanja i da je on neplanirano došao u red prioriteta za društveni dogovor o daljem funkcionisanju