Problem Amerike je jaz odlučnosti

Pogibija američkih vojnika u napadu proiranske milicije nameće pitanje šta bi Vašington trebalo da radi kada njegovi protivnici pokažu više odlučnosti u ostvarenju svojih ciljeva?

I pevanje himne na časovima odbrane

Učenici četvrtih razreda srednjih škola na četiri časa odeljenskog starešine naučiće osnovne stvari o vojsci a moći će i da posete kasarne