Teatar siktanja i komešanja

Zapanjujuća je brzina kojom se pod težinom aktuelnog rata razgrađuju sve organizacije koje su osnovane da bi zaustavljale ratove. To se dobro videlo na poslednjem zasedanju OEBS-a u Beču

OEBS: Inicijativa SDA nepoželjna

„Inicijativa SDA je naročito nepoželjna u jeku formiranja vlasti i hitne potrebe da se reši nekoliko politički osetljivih pitanja“