Ko stvarno, kako i gde kopa litijum?

Sve rudarske kompanije koje su stavile šapu na bogata nalazišta u evropskim zemljama obećavaju „čistije” i ekološki održivije metode iskopavanja, uz upotrebu recikliranih otpadnih voda. Baš kao i Rio Tinto