Novi srpski istorijski film

Pre povratka srpskom stanovištu, biće neophodno da u kontinuitetu održimo i srpski istorijski film. Dajmo mu šansu, kroz manje otrovnih strela i više suvislih komentara. Tema i žanrova je pregršt

Seljaci, seljaci

Seljaci su neutralan, apolitičan činilac. Prema shvatanju urednika politički korektne TV mreže, oni su, na svoju ruku, godine 1944. poveli jednu čisto humanitarnu akciju, izvan svih vojnih ili političkih struktura