Kriza parlamentarizma u Nemačkoj

Skupštinske zgrade mogu ostati gde su, poslanici mogu nastaviti da dolaze na posao i da poslušno dižu ruke kada se začuje zvonce, ali bez mogućnosti za slobodnu razmenu argumenata ne može biti ni govora o parlamentarizmu