Za kim zvone blajburška zvona

Tek sa rađanjem samostalne hrvatske države „Blajburg“ dobija snagu državno legitimisanog pokreta za istorijski revizionizam

Majstor zavera veran Apisu i Titu

Božin Simić se prisećao kako ga je oblio znoj kada mu je tokom noćnog prijema u čast potpisivanja sovjetsko-jugoslovenskog ugovora, Staljin, stiskajući mu ruku, značajno rekao: ,,Da, crna ruka.“