Ustanak 2020.

Prateći simbole krupnih političkih događaja, ponekad možemo saznati više nego pukim zbrajanjem činjenica. Crna Gora pokazuje da Srbi imaju rešenje