Čekajući spas na Spasovdan

Između dve „kolone” stvorio se veliki antagonizam. Budući da pouke iz građanskog rata nikada nisu izvučene, tlo se čini jako pogodnim da nam neki novi London pomalo zavrti rulet