Tigar od papira

Predugo je trebalo evropskim liderima da shvate i priznaju kako se svet fundamentalno menja. Zbog toga se čini da je EU danas na samrti

Lj. Bogdanović: Metla

Metla je – da se izrazimo u duhu LDP poetike – programski namenjena „čišćenju“ bolida, diletanata i politikanata sa srpske političke scene

Lj. Bogdanović: Neutralnost

Na Sretenje 2020. pred poslanicima Narodne skupštine naći će se deklaracija o nezavisnosti i vojnoj neutralnosti. Šta ona predstavlja

F. Rodić: Litijumski puč

Šta je dovelo do svrgavanja Eva Moralesa, čoveka kojem čak i protivnici priznaju da je Boliviju učinio mnogo boljom za život najširih narodnih masa?

Mučnina

Šta nam zdravstveno stanje predsednika Srbije govori o izrazito žalosnom i krajnje obespokojavajućem stanju srpske političke scene