Pismo sa Kosova ili odjeci Ukrajine

Taman i da pet para ne daju za dešavanja u Ukrajini ili za Srbe i Srbiju, nije normalno da kod Albanaca postoji tolika želja za odlaskom – to je skoro pa masovno iseljavanje. Iza toga se nešto krije