Dragocena vrednost Vukove reforme

Pored svih mana i nedostataka Vukove reforme, davanje dostojanstva običnom narodu i njegovoj kulturi je tako retko u Evropi, a možda je i najdragocenija prednost, koju ne smemo smetnuti s uma