Dragan Bisenić: Hamas pred vratima

Iz sadašnjeg toka događaja, moglo bi se naslutiti da bi u nekom trenutku Hamas mogao da bude smatran legitimnim palestinskim predstavnikom na nivou Palestinske uprave ili Abasa