Traktorima na Pariz

Francuzi su veoma osetljivi na pitanja koja se tiču poljoprivrede, dok rođake sa sela koji su ostali verni zemlji vide kao simbol nacije. Usled velike podrške koju uživaju u javnosti, vrh države je na udaru