Crtica o homoseksualizmu

Najveća šteta koju možemo učiniti homoseksualcima je prihvatanje njihove „različitosti“ kao nečeg društveno prihvatljivog