Novi nemački desant na BiH

Obrazloženje odluke Bundestaga glasi da nemački vojnici treba da „spreče secesiju Republike Srpske i suzbiju maligni ruski uticaj“. Biće to prevelik teret za malu četu raspoređenu na nekoliko punktova