M. Bazdulj: Od Apela 88 do Apela 29

Đukanović je očito na silaznoj putanji, uprkos svim međusobnim nesuglasicama unutar koalicija koje su ga pobedile, pa njegovi abonenti traže, evo, nove pokrovitelje

F. Rodić: Karikaturalna hrabrost

Kakve to karakterne i moralne osobine treba da poseduje čovek koji se dokazuje i zadovoljstvo ostvaruje dodatno ponižavajući žrtvu i time se svrstavajući uz dželata?