Simbolika Marinkove bare

Marinkova bara i jeste simbol onog potcenjenog, običnog, beogradskog radnog sveta za koji se valja boriti. Ako bi se glas tog sveta dobio, bio bi to možda početak jednog većeg preokreta. Može li to naša patriotska opozicija da napravi?