A. Pavić: Sunovrat američke meke moći

Jedno je sigurno – poverenje u američki sistem je trajno podriveno – i iznutra i spolja, i sa njim poverenje u nosioce vlasti i institucije koje oni predstavljaju