Filip Rodić: Sudski utvrđene činjenice

Džesija Tafera iz SAD su do gubilišta odvele naknadno opovrgnute „sudski utvrđene činjenice“, u zemlji koja se hvali najsavršenijim pravosudnim sistemom na svetu