Staljin, Musolini i Tito o Kosovu

Enver Hodža je u svojim „sabranim delima“ objavio da mu je Josip Broz Tito obećao da će ustupiti Kosovo Albaniji, „čim pre, pošto malo primiri srpske nacionaliste“