Sto pedest godina Prizrenske bogoslovije

„Zahvaljujući Bogosloviji, u svim većim naseljima u Staroj Srbiji bile su otvarane osnovne škole a školovani sveštenici su Srbe krštavali, venčavali i uticali na to da narod ostane u pravoslavnoj veri“, istakla je Aleksandra Novakov

M. Ković: Prizrenski utisci

Zajednički život je moguć – to je bio moj osnovni, ključni utisak. Znam i da je Prizren poseban. Ipak, imamo o čemu da razgovaramo i čega da se sećamo