Miroslav Lazanski: Gusari u etru

Koliko britanski tim za „suzbijanje ruskog malignog uticaja“ liči na slične američke i britanske timove za psihološko ratovanje?