Koridor 11 da se zove „Njegoš”

Kada se autoput kroz Srbiju i Crnu Goru dovrši, taj momenat biće prilika da se čitavom autoputu od Beograda do Bara dodeli novo, adekvatnije, i u Srbiji i u Crnoj Gori neupitno, koheziono ime – „Njegoš”