Ideologija Vladimira Putina

„Putinova civilizacijska doktrina u međunarodnim odnosima“ temeljno određuje odnos ruskog predsednika prema Zapadu, a u njenom korenu je, pored ostalog, i nasleđe Lava Gumiljova