Računari i obrazovanje

Jedna od osnovnih operacija koju računari mogu da izvedu je kopiranje fajla. Kada je knjiga postala fajl, ova promena je ugrozila poslovne modele industrije knjiga