Zoran M. Nikolić: Čekajući Vinavera

Namera ovog teksta je da Stanislava Vinavera vrati u suvereni prostor nacionalne kulture, čuvajući uspomenu na njega kao esejistu, književnog kritičara, pesnika, parodičara, novinara i prevodioca – evropskog formata

Ko je bio Josip Broz Tito?

Gotovo svakog maja, u „Brozovom mesecu", evo već četrdeset godina mnogobrojni autori sa podneblja koje je nekad pokrivala Jugoslavija otvaraju večito pitanje – ko je bio Josip Broz Tito?