Branko Radun: Amerika – Novi Rim

Rimljani i Amerikanci su pre svega konzervativni i praktični ljudi, neskloni apstrakcijama, kod kojih je naglasak na “javnom interesu”, ili rimskom res publica