A. Raković: Podgorička skupština

Sada se u Crnoj Gori oko Podgoričke skupštine vode užarene polemike. Međutim, za tim nema potrebe jer današnja Crna Gora nema nijedan kriterijum, element i simbol državnosti koji bi činio sponu sa Kraljevinom Crnom Gorom