Tigar od papira

Predugo je trebalo evropskim liderima da shvate i priznaju kako se svet fundamentalno menja. Zbog toga se čini da je EU danas na samrti

Šta radi Makron?

Ima li Francuska uopšte snage za radikalni geopolitički zaokret koji u svojim sve zapaženijim izjavama nagoveštava njen predsednik?