Tako je govorio Peter Handke

Odlomci iz dva Handkeova eseja iz 1991. i 1996. godine koji su, pored ostalih napisanih na temu raspada Jugoslavije, uvršteni u knjigu „Istorija iza pripovesti – eseji o Jugoslaviji”

F. Rodić: Lešinari humanitarnog prava

Nije Fond za humanitarno pravo jedini koji i dalje pokušava da pogibiju Boška i Admire pripiše „zlim“ Srbima. To rade i brojni „objektivni“ i „nezavisni“ mediji