O masovnim grobnicama u Donbasu

Budući da sam lično posetio ovaj deo sveta, želeo bih da ukažem na razmere i prirodu zločina nad ruskim narodom. Zločina koji bi nama trebalo da budu poznati iz našeg istorijskog iskustva