Istorija kao borba za geografiju

Bilo da se gleda sa stanovišta narušavanja svetskog mira, ili da se hantingtonovski apostrofira dimenzija globalnog sudara zapadnog i pravoslavnog sveta – polazište i ishodište je geografsko

Legitimizacija terorizma

Ni prva četvrtina ukrajinske krize nije završena, a već se promenila ne samo struktura svetskog političkog sistema, već i karakter globalizacije, kao i sami principi na kojima počiva globalna trgovina