Marija Đorić: Politika i nasilje

Čovek sve više pokazuje animalni deo svoje (destruktivne) prirode, u kome nema mesta humanosti, a nasilje postaje osnovni model komunikacije

Kako će istorija suditi Trampu?

Njegovu sudbinu će odrediti ono što bude učinio po pitanju nekontrolisane imigracije, deindustrijalizacije SAD i nepotrebnih ratova