N. Dević: Šta još kriju arhivi Udbe u Srbiji?

U jednom tekstu objavljenom u junu ove godine, koji sam naslovio sa Naučni pogled – kroz ključaonicu, dotakao sam se pitanja šta je u srpskim arhivima dostupno za istraživače o periodu 1941‒1945

Rat protiv istine

Ko i zbog čega revidira jednom utvrđene istorijske istine i da li je zaista potrebno iznova pisati istoriju Drugog svetskog rata?