Revolucija i moral

Na primerima Francuske i Ruske (Oktobarske) revolucije vidi se zakonomerni princip prema kojem revolucije imaju svoj zasebni moral, nezavistan od svih tradicionalnih moralnih normi

Znamenja ujedinjenja

Ako Jugoslavije više nema, zašto bi Novom Beogradu smetao ustanički duh rasejanih Srba?