Kako su UN pretvorene u rijaliti

Nebojša Grujičić: Ono što smo mogli da posmatramo juče na Ist riveru, to je neka vrsta žetve onoga što je posejano pre dvadeset godina