Kejgan o američkom idealu pravde

Kejgan koristi priliku i krajnje otvoreno saopštava ideološki kredo američke neoliberalne imperije. U najkraćem, ključna poruka tog manifesta je: „Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka tirjanin na slaba čovjeka”