O apsurdnosti dženderizma

Ljudi su se, pod Titom, smejali birokratskom voluntarizmu koji je za stvarnost proglašavao papirnate konstrukcije. Ova sadašnja džender manija očigledno je još luđa. Živimo u apsurdistanu

Filip Rodić: Termidor u Srbiji

(Zlo)upotreba jezika u političke svrhe nije nikakva novost, ali je u prošlosti bila povezivana isključivo sa totalitarnim društvima