Filip Rodić: Termidor u Srbiji

(Zlo)upotreba jezika u političke svrhe nije nikakva novost, ali je u prošlosti bila povezivana isključivo sa totalitarnim društvima