Gorki plodovi radikalnog feminizma

Ukoliko se feminizam ikada borio za ideal ženske ravnopravnosti, potpuno je jasno da su savremene radikalne feministkinje tu borbu izneverile odvajanjem pojma roda od njegovog prirodnog i biološkog utemeljenja